Opnieuw zorgt het gemeentebestuur van Grimbergen voor veel beroering met het ontwerp van mobiliteitsplan. Al jarenlang zijn er discussies en wijzigende plannen en opstellingen, maar nog steeds is er geen echt mobiliteitsplan.

De communicatie rond het voorstel is een echte ramp, en niemand weet nog precies waar wat te raadplegen is. Erger: zelfs aan onze gemeenteraadsleden werd geweigerd ontwerpen over te maken. Door onze acties en aandringen werd nu een en ander op de website gepubliceerd. Maar zelfs deze werden door de schepen van mobiliteit in de pers alweer gedeeltelijk afgeblazen, amateurisme ten top.

Voor alle duidelijkheid: de huidige voorliggende plannen werden in de bevoegde verkeerscommissie nooit behandeld.

De eeuwige uitleg is: het zijn maar voorstellen, er is nog niets beslist. Maar de voorstellen worden wel dramatischer voor alle belanghebbenden. Daarom eist Open Vld duidelijkheid van het bestuur. Wat zijn de concrete plannen nu?

Het is begrijpelijk dat er zoveel ontevredenheid en kwade reacties komen. Met dit mobiliteitsplan viseert het gemeentebestuur twee belangrijke groepen in onze gemeente: de handelaars en de werkende burgers die een wagen gebruiken om zich te verplaatsen. Dit kan voor ons niet.

Momenteel is het principe: alle vervoer met de fiets en het autoverkeer concentreren op enkele straten (hopelijk niet de uwe…). Dat maakt natuurlijk dat de ecologische voetafdruk zwaar zal vergroten doordat zelfs de kortste verplaatsing veranderd wordt in een rondrijtraject. Om nog maar van de uitstoot van de nieuw georganiseerde file’s te zwijgen….

Ons standpunt is duidelijk: Géén labyrint om in onze gemeente van A naar B te rijden, maar evenwichtige verdeling over de beschikbare openbare wegen.

Wat is eigenlijk het probleem dat het gemeentebestuur dringend wil oplossen? Gelukkig zien we in de cijfers geen toename van verkeersongevallen met (zwaar)gewonden of doden. Misschien kampen we vooral met een algemene toegenomen verkeersdruk? Volgens Open Vld is het in ieder geval noodzakelijk terug de bestaande infrastructuur te verbeteren om de leefkwaliteit voor de omwonenden te verbeteren.

Open Vld heeft een duidelijk voorstel: eerst de bestaande toestand laten zoals hij is en de rust laten terugkeren. Géén chaos en verwarring zaaien. Vervolgens eventuele problemen precies omschrijven, in overleg met ALLE belanghebbenden. Dan de juiste oplossing hiertoe duidelijk voorstellen. Vervolgens beslissen.


0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
LinkedIn
Share