Chris heeft 30 jaar ervaring in de gemeentepolitiek: eerst als oppositielid en nu al 18 jaar als schepen van Openbare Werken en eerste schepen. Gelet op zijn politieke bagage heeft hij zeer veel ambitie voor de komende legislatuur. 

Chris wenst de leider te worden van een dynamisch gemeentebestuur waar vooral geluisterd wordt naar de bevolking, want zij zijn het belangrijkst voor de gemeente. Dankzij zijn pensionering is hij nu fulltime actief op het gemeentehuis. Hij staat voor een goed beleid met zorg voor weloverwogen investeringen binnen het toelaatbare budget én wat haalbaar is voor het personeel. Hij is al van bij de aanvang van zijn schepenambt begonnen met wateroverlastbeheersing waardoor al vele kilometers onderhoud en vernieuwing van het waterstelsel en zijn buffering gerealiseerd zijn. Zijn grootste voldoening is werken met het gemotiveerd personeel van de gemeente als één team. Chris heeft veel respect voor zijn gezin dat onvermijdelijk dagelijks betrokken is bij de politiek. Dankzij hen staat hij dan ook waar hij nu staat en kan hij dit blijven doen!

Brigitte Janssens, voorzitster van Heemschut vzw en ondervoorzitster van de Blue Ladies, woont reeds 26 jaar in het mooie Grimbergen en prijkt ditmaal op plaats 2 als onze eerste vrouw

Sinds haar eerste deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 heeft ze de gemeente zien veranderen tot wat het nu is. Ondanks de inspanningen die reeds geleverd zijn, zijn er nog op veel vlakken veranderingen noodzakelijk. Vandaar de ijver om te streven naar een goed onderhouden gemeente. Wanneer ze als burger over straat loopt, hoort ze vaak een schreeuw naar een netter straatbeeld alsook openbare plaatsen die kunnen dienen als ontmoetingsplaatsen voor jongeren of als recreatieruimte voor scholen. Gezien onze culturele gemeente, ontvangen we veel bezoekers, fietsers en wandelaars vandaar is er ook een noodzaak aan goed onderhouden openbare toiletten.
Brigitte Janssens wil graag hiervoor haar steentje bijdragen. Gewoon Doen.

Na een mooi resultaat in 2012 heeft hij al zes jaar de smaak te pakken als gemeenteraadslid en schepen. Met jullie steun wil hij resoluut gaan voor een communicatief evoluerend en positief Grimbergen.

43 jaar en samenwonend met Tieneke en papa van Rune en
Benthe en pluspapa van Meya. De laatste drie jaar is hij met veel
passie schepen van Sport en Toerisme. Welke zaken hij zoal
heeft kunnen realiseren tijdens deze drie jaar? Een hockeyveld
voor Hockeyclub Merode Grimbergen, een nieuwe sportvloer
voor sporthal Vertommen, de heraanleg met drainage van
het vierde voetbalveld van Humbeek, een optimalisatie van
het onderhoud voor de voetbalvelden en de lancering van
Los&door Grimbergen naast de Lus. Op toeristisch gebied is
dit o.a. een nieuwe viertalige toeristische folder, een betere
locatie en meer bezoekers voor de toeristische dienst, een
digitaal wandelnetwerk in Grimbergen, een nieuwe Trésigniesfietsroute
en een toeristisch promofilmpje.

24 jaar geleden werd William De Boeck voor het eerst verkozen. Twaalf jaar was hij schepen van Financiën. In die tijd bouwde hij een stevige reputatie op in het financieel beheer van onze gemeente.

De voorbije zes jaar ging naast Financiën zijn aandacht o.a. uit naar Lokale Economie. Zo richtte hij het bedrijvenloket op, zo kunnen ondernemers op één plaats terecht met hun vragen, ging hij van start met de organisatie van de Lentemarkt, waar lokale ondernemers zich kunnen voorstellen aan de inwoners, organiseerde hij samen met het OCMW de eerste jobbeurs, herschikte en breidde hij de Grimbergse zondagsmarkt uit en realiseerde hij samen met de cafés in het centrum en de brouwers de eerste uitzending van het WK op groot scherm op de parking Prinsenbos. Op het vlak van Feesten betrok hij de handelaars van de Hogesteenweg in de kerstmarkt. Als voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf zorgde hij er voor dat er een atletiekpiste werd aangelegd.

Reeds 22 jaar in de politiek waarvan twaalf jaar in het OCMW. Uitbaatster van ‘t Vliegveld. Sociaal geëngageerd en de ambitie mijn vader op te volgen. Vol voor een aangename gemeente met activiteiten en tegen domiciliefraude.

Als huisarts in Strombeek-Bever al jaren bekend met de echte noden van de man in de straat, en daardoor zeer bewust van de immense inspanning die nodig zal zijn om deze deelgemeente te doen herleven!

Hij wil zijn expertise als aannemer in openbare werken gebruiken om van Grimbergen terug een Parel te maken. Dorpskernen verfraaien met een degelijk verkeers- en mobiliteitsbeleid. Een propere is ook een veilige gemeente.

Gehuwd met Michel Begyn, mama van Kristof en Karl, oma van vier. Vroeger actief bij Grivok, Beivoc en KSC Grimbergen. Haar visie: Mensen dichter bij elkaar brengen via buurtfeesten en een luisterend oor zijn voor de burger.

Kabinetsmedewerker bij minister Guy Vanhengel, twaalf jaar schepen en 24 jaar gemeenteraadslid, wonend te Strombeek. Met deze ervaring wil ik de uitdaging aangaan om mee het beleid uit te tekenen voor de volgende legislatuur.

Eerste deelname als jonge twintiger puur uit liefde voor ‘zijn’ Grimbergen. Meer recreatie creëren zowel binnen als buiten en de communicatie en veiligheid op alle vlakken verbeteren zijn zijn voornaamste doelen! #FDP10

Luc was destijds al actief in het OCMW, maar wil nu nog meer. Voorzitter van de Fanfare Rumolduszonen en wandelvoetbal als hobby. Humbeek een socialere dimensie geven is zijn doel, alle mensen samenbrengen is belangrijk!

Al 45 jaar actief met haar passie, theater. Schrijven en regisseren is haar ding. Luisteren is een kunst die ze beheerst. Ernaar handelen is voor haar een logisch gevolg. Wat ze doet, doet ze met een “open”, blauw vizier.

Informaticus van 31 jaar die zeer gedreven is in verschillende verenigingen, waaronder Jong Vld nationaal en voorzitter van de Beigemse Raad. Als grootste doel de communicatie, properheid en mobiliteit in Grimbergen verbeteren. Zie ook www.stevendeprins.be

Annik is een open, eerlijke en hardwerkende vrouw in de horeca. Als kersverse oma is haar streefdoel dat onze gemeente ook voor de volgende generaties voldoet aan onze normen. Een propere, groene, leefbare en vrije gemeente.

Hij is 22 jaar en juist afgestudeerd als politicoloog. Als fiere en gedreven Grimbergenaar staat een goede communicatie vanuit de gemeente en een centralere ligging voor het jeugdhuis hoog op zijn prioriteitenlijst.

Gehuwd met Kim en papa van twee zoontjes. Geboren en getogen Grimbergenaar die sinds ‘95 in de Veldkantstraat als zelfstandig dierenarts actief is. Naast dierenwelzijn wil hij een veilige, propere en moderne gemeente

Chris Govaers, dochter van Raymond en Hilda, mama van Ruben en nanou van Renzo is geboren, getogen èn trotse Humbeekenaar en wil zich inzetten voor haar dorp en diens belangen met vuur verdedigen!

Gunter Stradman, 31 jaar en woonachtig in Beigem. Werkt als applicatiespecialist bij Wagner Spraytech Benelux. Oud-leiding KSA Grimbergen en trotse voorzitter voetbalclub SV Tijl.

Op rust sinds 2009 na een loopbaan in het onderwijs in Brussel. Een zoon (advocaat) en twee kleinzonen. Ze wil zich inzetten voor de veiligheid en netheid, alsook voor een betere communicatie tussen bestuur en inwoners.

Woonachtig in Strombeek-Bever sinds ‘83. Sindsdien is onze gemeente gegroeid, maar zijn er ook meer problemen. Op 14/10 gaat ze voor een betere communicatie, netheid en vooral voor meer veiligheid voor onze burgers.

45 jaar en woonachtig in Grimbergen. Samen met Filip Demessemakers en mama van Joren en Hannah. Werkende in het familiebedrijf KNOP. Actief in het Grimbergs verenigingsleven van de voetbalclub KSC Grimbergen.

Raséchte Grimbergenaar! Deze mama van 3 tienerdochters droomt van een veilig Grimbergen met goed en modern onderwijs. Als head of HR Communicatie bij een bank weet ze hoe onze gemeente kan evolueren in dit digitale tijdperk

Jean-Pierre kan niet ontbreken binnen ons team. Met zijn ervaring en ondernemingszin is hij de juiste man op de juiste plaats om ons liberaal team te ondersteunen. Ook voor hem is veiligheid en netheid prioritair!

Ze streeft naar een bijdrage aan een duurzame gemeente en provincie voor iedereen. Ook overtuigd dat de verbetering van sociale interacties tussen de verschillende gemeenschappen, het samen-leven zal verbeteren.

Gewoon doen besliste ze begin dit jaar. Samen met dit gedreven team wil ze zich inzetten om onze Parel nog meer te laten schitteren door er een fijne, veilige en nette gemeente van te maken. Een gemeente om fier op te zijn.

Ze gaat voor een sportief en proper Grimbergen. Voor jongeren en voor de derde leeftijd. Haar gezondheid is dan ook top! Ook veel toerisme in ons prachtig Grimbergen, de Parel van Brabant.

Gehuwd en woonachtig in Grimbergen, de Mierendonk. Als kinderverzorgster hecht ze veel belang aan familie en vrienden. Vol vertrouwen in het Open Vld-programma rekent ze op jullie steun om het te kunnen verwezenlijken.

Maggy Dillen is 69 en woont sinds jaar en dag in centrum Grimbergen. Na haar loopbaan in o.a de pleegzorg genieten haar man Gerrit en zij volop van onze opgroeiende tiener kleinkinderen en profiteren ze met volle teugen van hun pensioen. Zij zijn actieve leden van Neos en nemen vaak deel aan de activiteiten, zoals museumbezoeken en culturele festiviteiten. Als mantelzorger weet ze hoe zwaar deze taak voor sommige mensen is en wil ze een luisterend oor zijn voor hun problemen en zorgen. Maar Grimbergen weer een levendig, schoon en mooi maken staat bij haar op de eerste plaats.

Met zijn 18 jaar is hij de tweede jongste kandidaat. Zelf ziet hij zijn jonge leeftijd niet als een nadeel maar als een troef. Hij woont in Beigem en weet als geen ander wat er leeft bij de jeugd.

Ook als animator via het speelplein is hij betrokken bij de jeugd, zowel jong als oud. Zijn ambitie om vrienden, leeftijdsgenoten en toekomstige generaties te vertegenwoordigen binnen de gemeentepolitiek is enorm groot. “Grimbergen moet een gemeente worden waar jongeren niet enkel wonen maar ook echt leven. Hiervoor is een meer centrale ligging voor jeugdhuis Rafiki prioritair. De site Charleroyhoeve is hiervoor de perfecte locatie: vlot bereikbaar, parking, omgeven door groen en vooral op wandelafstand van het centrum. Ook de verenigingen moeten maximaal ondersteund worden. Voor mij is het immers belangrijk dat mensen kunnen samenkomen in gebouwen die up-to-date zijn, sporten op mooie velden, …”

Manon Bas is onze jongste kandidate en wil zich dan ook hard inzetten voor de toekomst van Grimbergen. Een betere plaats voor de jeugd creëren in haar eigen gemeente is haar streefdoel!

Als jongste van onze Open Vld-bende is ze dan ook heel erg enthousiast en nieuwsgierig naar de verkiezingen. Ze wilde absoluut deel uitmaken van ons team omdat ze houdt van haar gemeente maar toch nog merkt dat er veel werk aan de winkel is. Bij de jeugd merkt ze vooral op dat ze al snel naar de buurgemeenten trekken omdat er veel meer uitgaansmogelijkheden zijn. Ze wil hier dus aan werken om zo gemakkelijker vrienden uit buurgemeenten te overtuigen om naar hier te komen in plaats van andersom. “Ik wil graag het bestuur helpen om beter met de jeugd en de rest van de bevolking te communiceren in deze moderne tijd waar er duidelijk nog een achterstand is.” Het groenonderhoud is ook belangrijk om trots te kunnen blijven op haar gemeente!

Luc steekt graag de handen uit de mouwen en is een telg uit de gekende Humbeekse familie Emmerechts van het gelijknamige familiebedrijf dat sinds 1948 actief is in vervoer, grond- en afbraakwerken.

Hij is actief in het sociale leven en in de politiek. Eén van zijn aandachtspunten is veiligheid. Voor Open Vld is dit een kernpunt in het programma. De gemeente dient maximaal in te zetten op veiligheid, waarbij het principe moet zijn dat bij het niet naleven van de regels repressief wordt opgetreden. Natuurlijk hoort daar een goed werkend politiekorps bij. We dienen bij de Grimbergse politie een eerlijke analyse te durven maken of alle diensten optimaal functioneren en desgevallend aanpassingen doen. Gegeven de specifieke context van Strombeek-Bever is daar een extra politiepost noodzakelijk. Tenslotte moeten technologie-investeringen (camerabewaking, …) helpen onze veiligheid te verhogen. Hier staat Luc dan ook helemaal achter

24 jaar en vier verkiezingen terug zette Tom zijn eerste stappen in de politiek en werd onmiddellijk verkozen, dit op 24-jarige leeftijd.

Na al die jaren zijn het enthousiasme en de inzet er zeker niet op achteruit gegaan, wel integendeel. Als gewezen schepen en gemeenteraadslid (momenteel OCMW-raadslid) heeft hij alvast de ervaring om zich ook de komende jaren weer volop in de politieke ring te gooien en er ten volle tegenaan te gaan. Als actief medewerker en bestuurslid in verschillende verenigingen, waarvan in enkele als voorzitter, is sociaal bewogen zijn hem zeker niet vreemd. Politiek bedrijven op een haalbare en betaalbare manier, waar ten dienste staan van de medemens het centrale uitgangspunt is, wordt te vaak over het hoofd gezien in het huidige politieke klimaat. Zoek het soms niet te ver!

Michel Verschueren duwt samen met Tom Mensalt trots de lijst van ons Open Vld-team om zo “zijn” Grimbergen nog blauwer te laten kleuren!

Michel Verschueren, sinds vele jaren bekend als Mister Michel van voetbalclub RSC Anderlecht, heeft aanvaard de Open Vld-lijst van Grimbergen te duwen om in deze unieke landelijke gemeente veiligheid en een gezond beleid te laten duren. Iedereen spreekt er over maar wij zullen het doen. Na 48 jaar mag er nog eens een blauwe burgemeester komen die over alle Grimbergenaars zal waken als een goede herder over zijn schapen. Hij zal ook het volledig programma van de partij ondersteunen zonder al te veel over details te zeuren. Trots geeft hij dit liberaal team een extra duwtje in de rug voor Groot-Grimbergen!

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
LinkedIn
Share